1

ایده شبکه خیر از کجا آمده است؟

: پاسخ

شبکه خیر حاصل ابتکار خیّرینی است که درپی یاری‌رسانی به نیازهای هم‌وطنان در سراسر کشور می‌باشند

2

شبکه خیر چیست وچه تسهیلاتی ارائه می‌دهد؟

: پاسخ

شبکه خیر یک شبکه اجتمایی به‌منظور به‌اشتراک‌گذاری نیاز نیازمندان و نیز خیرین و مددکارانی است که توان در رفع نیازها به‌طور مستقیم یا از طریق سایر خیّرین را دارا می‌باشند

3

شبکه خیر وابسته به کجاست؟

: پاسخ

حقوق مادی و معنوی این شبکه متعلق به موسسه خیریه نورالزهرا (س) می‌باشد

4

هزینه‌های شبکه خیر چگونه تامین می‌گردد؟

: پاسخ

خیّرین محترم از جمله شرکت مهندسی برسو هزینه کلیه طرح‌های اجرایی را تامین می‌کنند

5

عضویت در شبکه خیر و احراز هویت در سامانه چگونه است؟

: پاسخ

ابتدا عضو معتمد شبکه فرد جدید را به ادمین شبکه خیر اعلام و ادمین اطلاعات شخص را در سامانه تغذیه و سپس فرد جدید می‌تواند از طریق پیامک فعال‌سازی عضو (کاربر) شبکه خیر گردد

6

آیا شبکه خیر مرزبندی جناحی خاص دارد و خط قرمز آن چیست؟

: پاسخ

خیر، شبکه مستقل از هرگونه جناح‌بندی سیاسی و قومیتی بوده و در محدوده شرع و قوانین ج.ا.ا. اداره می‌گردد

7

آیا می‌توان نیازمند به شبکه معرفی نمود؟ روش معرفی نیازمند چیست؟

: پاسخ

بله. به‌منظور حصول اطمینان از وضعیت نیاز و نیازمند، کلیه نیازها از طریق ادمین و کاربران به شبکه تغذیه می‌شود

8

کمک‌های نقدی وغیر نقدی، کالا وخدماتی به نیازمند چگونه انجام می‌شود؟

: پاسخ

کلیه کمک‌های فوق، خارج از شبکه و از طریق ارتباط تلفنی و یا حضوری بین یاری‌دهنده و مددخواه و در صورت نیاز، ارتباط با کاربر معرفی‌کننده نیاز انجام می‌گیرد

9

رابطه شبکه خیر با سایر مراکز کمک‌رسان به نیازمندان چیست؟

: پاسخ

شبکه خیر در توسعه‌های آتی بستری خواهد بود برای یاری نمودن مددخواهان سایر مراکز

10

آیا برای ورود و استفاده از شبکه خیر باید هزینه‌ای پرداخت کرد؟

: پاسخ

خیر. تمامی امکانات اپلیکیشن برای کاربران رایگان می‌باشد

11

گلریزان یعنی چه و آیا خاص زندانی‌هاست؟ و آیا امکان گلریزان در شبکه وجود دارد؟

: پاسخ

گلریزان یک سنت کهن ایرانیان است که چندین نفر، کمک‌های ملی و غیرمالی خود را جمع کرده و به نیازمند تقدیم می‌کنند. فعلا در شبکه خیر امکان تجمیع کمک‌ها وجود ندارد و فقط ۳ نفر اجابت‌کننده می‌توانند اجابت کنند

12

پس از اجابت درخواست توسط من، کی و چگونه به من اطلاع داده می‌شود؟

: پاسخ

هرگونه ارتباط اجابت‌کننده و نیازمند، خارج از شبکه خیر و توسط یاری‌دهنده انجام می‌شود